Uygurlar – popüler sözlük
Uygurlar, geçmişte tarih, sanat ve şehirleşme kültürü açısından ileri adımlar atmış olsa da islâmiyet ile içiçe geçtikten sonra tembelleşmiş olduğu düşünülmektedir. günümüzde önemli bir kesimi çin'in sincan özerk uygur bölgesi olarak adlandırılan kesiminde yaşayan uygurlar çin ile siyasi ve kültürel haklarının geliştirilmesi yönünden sorunlu bir dönem yaşamaktadır. şehir hayatına ilk geçen türk kökenli topluluk oldukları ifade edilen uygurlar'a atfen; uygarlık kelimesinin uygur-uygar kökenini içerdiği de kimi yazılı belgelerde ifade edilmektedir.