vektörler – popüler sözlük
Vektörler, fizik bilimi alanında ölçmeye ve deneye tabi tutulan nesnelerin skaler büyüklüğü ile vektörel büyüklüğünü ölçmek için kullanılan terim.

Bu ölçümlerde sayılar kullanılır, sayıların yetersiz kaldığı durumlarda yönünü, kütlesini, sıcalığını, zaman ve hacmine ek olarak hız kuvvet ve ivmelenme ile birlikte yer değiştirme olarak tanımlayacağımız nesnelerin durağan ve hareket halini ve yönünü vektörlerle tanımlanır. Durağan halindeki durumlarda skaler büyüklük prensipleri; hız kuvvet ivme gibi hareket hali için de vektörel büyüklüğü açıklayan prensipleri kullanılır.