yozgat – popüler sözlük
yozgat, türkiye sınırları içerisinde anadolu coğrafyasında yer alan şehir.

m.ö 2000-1500 yıllarına dayanan bir yerleşim tarihi olan kentin hitit, frig,, lidya, pers, makedonya,, kapadokya, kelt ve galat, roma hakimiyetleri yaşamıştır. 1071'li yıllardan sonra oğuz boyarından kayın, beydilli, bayındır boylarının yerleşim ve iskan alanı olarak kullandığı bilinmektedir. 1398 yılında yıldırım beyazıd tarafından osmanlı hakimiyeti altına girip osmanlı topraklarına katılmıştır.