Zekâ – popüler sözlük
Zekâ, düşünen tek varlık olan insana özgü ruhsal-zihinsel aktiviteye verilen ad. bilgi insan ruhunu ne oranda zenginleştirirse zenginleştirsin tek başına bilgi insanı ilerletmeye yetmez. sahip olduğu bilgiyi farklılıklar içeren değişkenleri sistemli bir biçimde sıralayarak iş disiplinine sahip olmalıdır.

gelişkin bir zekâ'ya sahip olan insan cehaletin bataklığında yüzen diğer insanlardan farklı özellikler sergiler, tek başına zekâ da bir insanı ulaşmak istediği saygın yere götüremez, saygınlığı elde etmek için insanın sahip olduğu zekâ kapasitesi ile orantılı olarak akıl ya da mantık dinginliğine de sahip olması gerekir. akıl ya da mantık yoksunu zekâ bir insana para ya da kariyer getirse de saygınlık getirmez.

ideal zekâ bilgi, bulgu ve kurgu'ya dayalı prensipleri birleştirerek işleyen ve iş yapan zekâ'dır.