Zıvana – popüler sözlük
Zıvana, çeşitli uzunluklara sahip iki ucu açık boru için kullanılan terim. Osmanlı mimarisi'nde binaların köşe kilit taşlarını delinmesi yolu ile içinden geçirilen bağ boruya verilen ad. Eski değirmenlerde tağılın öğütülmesi için kullanılan iki taşın birbirine sabitlenmiş bir şekilde dönmesini sağlayan boruya verilen ad.

Zıvana, eskiden sarılarak içilen tütün ürünlerinin ağıza tütün kaçmasını önlemek adına sigaranım ağız kısmında kullanılan katlanmış kağıda verilen ad.